Kontaktné informácie

Hl. číslo : 0919 333 333
orange  : 0907 234 263
O2:  0902  122  224

e-mail : info@easytaxi.sk
 
 
 

EASYTAXI Košice