Cenník

Zmluva o preprave osôb je uzatvorená prijatím ústnej objednávky v súlade s § 760 a nasl.  Občianskeho zákonníka. Cena prepravného je stanovená paušálne  ústnou dohodou medzi  dopravcom a cestujúcim a platí sa vopred vždy pred začatím prepravy. Trasu určuje vodič.

3 € - v ramci mestkej časti (sidliska)
+2 € priplaqtok časovaná -nečakajte a objednajte si na presný čas taxik
5€ prejazd mestkých častí sidlisk
5 € od 22:00 do 06:00
+1 € - príplatok za zviera mimo prepravky (pes, mačka, atd.)
12 € / 1hod. - čakanie 1€/5 min.
40 € - znečistenie interiéru
Jazdime za pevne ceny info u dispečingu.
+2€ rozmernejši naklad

 
 
 

EASYTAXI Košice