Cenník

Zmluva o preprave osôb je uzatvorená prijatím ústnej objednávky v súlade s § 760 a nasl.  Občianskeho zákonníka. Cena prepravného je stanovená paušálne  ústnou dohodou medzi  dopravcom a cestujúcim a platí sa vopred vždy pred začatím prepravy. Trasu určuje vodič.

3 € - 1 adresa v Košiciach
+2 € priplaqtok časovaná -nečakajte a objednajte si na presný čas taxik
+3 € + 2 € = 5€ prejazd viac mestkých častí sidlisk
+5 € od 22:00 do 06:00
+1 € - príplatok za zviera mimo prepravky (pes, mačka, atd.)
12 € / 1hod. - čakanie 1€/5 min.
40 € - znečistenie interiéru
Jazdime za pevne ceny
+2€ rozmernejši naklad

 
 
 

EASYTAXI Košice