Cenník

Zmluva o preprave osôb je uzatvorená prijatím ústnej objednávky v súlade s § 760 a nasl.  Občianskeho zákonníka. Cena prepravného je stanovená paušálne  ústnou dohodou medzi  dopravcom a cestujúcim a platí sa vopred vždy pred začatím prepravy. Trasu určuje vodič.

2,5 € - 1 adresa v Prešove - 0,50 € / 1 km - mimo mesto
+ 2,5 € - Každá ďalšia adresa v Prešove
+ 2,0 € - Prejazd cez dve a viac mestkých časti
+ 0,5 € - Prejazd do susednej mestkej časti
+ 2 € - Príplatok za objednávku na presný čas
+ 2 € - Príplatok za zviera
+ 5 € - Príplatok za nadrozmerný náklad
+ 4 € - Príplatok za donášku
18 € / 1hod - Čakanie (1,5 € / 5 min)
100 € - Znečistenie interiéru
3 € - Petrovianska, Košická (od kr. objazdu smer Haniska), Delňa, Šváby, Solivar, Kúty, Rúrky, Šalgovík časť 1, (Sekčovská, Bažantia, Kamenná) Kalvária, S3 časť 2, Vodárenská od rázc. Hviezdna, Sabinovská od č.d. 89
4 € - Surdok, Wilec Hôrka, Šalgovík časť 2, Širpo, Šidlovec, Gribľovec, Ľubotice, Nižná Šebastová
5 € - Haniska, Vlčie Doly, Košariská, Sklady Petrovany, Hydinárne Šalgovík, Malý Šariš, Šariš Park, Vydumanec, Primyselný park Záborské
6 € - Petrovany, Záborské, Ruská Nová Ves časť 1 (po konečnú MHD), Teriakovce časť 1 (po konečnú MHD), Vyšná Šebastová, Veľký Šariš časť 1, Cemjata, Dulová Ves, Župčany časť 1, Kanaš časť 1, Fintice
7 € - Veľký Šariš časť 2, Vyšná Šebastová-Severná, Teriakovce časť 2, Močarmany, Podhradík, Kendice, Kapušany, Župčany časť 2, RNV časť 2
8 € - Kanaš časť 2, Kokošovce, Lada
9 € - Podhorany, Fulianka, Svinia, Trnkov, Medzany, Kojatice, Rokycany
10 € - Záhradné, Abranovce, Okružná, Chmeľovec, Gregorovce, Chminianská Nová ves, Janov, Drienovská Nová Ves
13 € - Sabinov, Kysak, Lažany, Proč, Lemešany, Drienov 
28 € - Košice
30 € - Košice – letisko, Kluknava
33 € - Bardejov, Margecany
55 € - Poprad letisko, Svidník, Trebišov  
170 € - Krakow – letisko, Zvolen
300 € - Bratislava

 
 
 

EASYTAXI Prešov