Cenník

Zmluva o preprave osôb je uzatvorená prijatím ústnej objednávky v súlade s § 760 a nasl.  Občianskeho zákonníka. Cena prepravného je stanovená paušálne  ústnou dohodou medzi  dopravcom a cestujúcim a platí sa vopred vždy pred začatím prepravy. Trasu určuje vodič.

2,5 € - 1 adresa v Prešove - 0,50 € / 1 km - mimo mesto
+ 2,5 € - Každá ďalšia adresa v rámci mestskej časti
+ 2,5 € - Každá ďalšia adresa v Prešove
+ 2,0 € - Prejazd cez dve a viac mestkých časti
+ 2 € - Príplatok za objednávku na presný čas
+ 2 € - Príplatok za zviera
+ 5 € - Príplatok za náklad
12 € / 1hod. - čakanie 50 € - znečistenie interiéru
3 € - Šidlovec časť 1 (po ul. Pod Vinicami), Ľubotice, Nižná Šebastová, Petrovianska, Košicka (od kr. objazdu smer Haniska) Kúty (od MHD Koryto po ranč Pohoda + Hruškova, Širpo, Šalgovik - časť 1, Kalvária, S3 (od ul. Prostejovska 3)
4 € - Surdok, Vydumanec, Wilec Hôrka, Šalgovik - časť 2, Herlianska, Šidlovec časť 2, Gribľovec
5 € - Haniska, Vlčie Doly, Malý Šariš, Sklady Petrovany, Šariš Park, Vlčie Doly, Hydinárne Šalgovík, Priemyselná časť Záborské
6 € - Petrovany, Záborské, Kendice, R.N. Ves, Dulová Ves, Teriakovce, Vyšná Šebastová, Fintice, Kapušany, Veľký Šariš (po konečnú MHD, Župčany, Cemjata, Kanaš časť 1 (po kostol),
7 € - Petrovany - Močarmany, Veľký Šariš časť 2, Lada, Podhradík, Vyšná Šebastová - Severná
8 € - Svinia, Kojatice, Medzany, Kanaš časť 2, Podhorany, Fulianka, Bzanov, Drienovská Nová ves, Trnkov, Kokošovce
8 € - Chminianská N.V., Kanaš časť 2,
13 € - Kysak, Sabinov,
25 € - Košice 30 € Košice letisko, Bardejov
45 € - Poprad letisko, 135€ letisko Sliač
250€ - Bratislava

 
 
 

EASYTAXI Prešov